اطلاعیه کارگاه اختفا

رویدادکارگاهنجوم

انجمن نجوم بوشهر برگزار میکند :

اولین کارگاه اختفا روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه در پژوهشسرای شهید خوشبخت برگزار خواهد شد.

محتوای این کارگاه شامل: ۱٫ معرفی و بررسی پدیده اختفا ۲٫ زمان سنجی در اختفا ۳٫ معرفی نرم افزار و سایت های مزتبط

مدرس: آقای مهندس لاوری

حضور برای اعضای فعال انجمن آزاد می باشد.

Tags: , ,

You May Also Like

جشنواره نجوم-محيط زيست كاوشگران آسمان ۲
هفته ترویج علم ۹۳

Author

Must Read

فهرست