گزارش دوره ی دوم نجوم- محیط زیست، آبان ۹۳

رویدادنجوم

دومین کارگاه آموزشی نجوم- محیط زیست ویژه¬ی دبیران انجمن های نجوم استان بوشهر ۱و ۲ آبان ماه با حضور بیش از پنجاه نفر از معلمان مقاطع مختلف استان بوشهر در گنبد نمکی جاشک، یکی از مندومین کارگاه آموزشی نجوم- محیط زیست ویژه¬ی دبیران انجمن های نجوم استان بوشهر ۱و ۲ آبان ماه با حضور بیش از پنجاه نفر از معلمان مقاطع مختلف استان بوشهر در گنبد نمکی جاشک، یکی از منحصر به فردترین آثار ملی طبیعی برگزار شد.
باتوجه به رویکرد نجومی- محیط زیستی این دوره¬ها، برنامه در دو بخش دو بخش نجومی و محیط زیستی تدارک دیده شده بود. در بخش نجومی به صورت عملی انواع مقرهای تلسکوپی، صورفلکی و کار با زاویه یاب و خط کش نجومی آموزش داده شد و در بخش زیست محیطی اصول اولیه کوهپیمایی و احترام به طبیعت آموزش داده شد.

کلیه گروههای از سراسر استان ، ساعت۱۶:۳۰ در کمپ رصدی گنبد نمکی حضور یافتند. در اولین بخش همزمان با اسقرار و کمپینگ، شرکت کنندگان به رصد خورشید و لکه های زیبای آن پرداختند. با نزدیک شدن به لحظات غروب خورشید کارگاه به صورت رسمی با معرفی تلسکوپ ها و انواع مقرهای آنها آغاز شد که با پدیدار شدن صور فلکی آموزش نگاره های آسمان پاییز با پرسش و پاسخ های علمی همراه شد. پس از صرف شام کار با دو ابزار ساده و پرکاربرد نجومی، زاویه یاب و خط کش نجومی که در دوره قبل ساخت آنها آموزش داده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
با طلوع خورشید و پدیدار شدن گنید زیبای نمک از دل شب، برنامه کوهپیمایی به مقصد غارهای نمکی آغاز شد. در این بخش اصول کوهپیمایی و ورود به کوه مرور شد و شرکت کنندگان با جغرافیا و زمین شناسی منطقه آشنا گشتند. پس از یک سفر چهار ساعته ی هیجان انگیز و بازدید از زیبایی های این کوه بی نظیر کلیه گروه ها به مناطق خود روانه شدند.
مجری برنامه: رصدخانه دانش آموزی مهر اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، انجمن نجوم بوشهر حصر به فردترین آثار ملی طبیعی برگزار شد.
باتوجه به رویکرد نجومی- محیط زیستی این دوره¬ها، برنامه در دو بخش دو بخش نجومی و محیط زیستی تدارک دیده شده بود. در بخش نجومی به صورت عملی انواع مقرهای تلسکوپی، صورفلکی و کار با زاویه یاب و خط کش نجومی آموزش داده شد و در بخش زیست محیطی اصول اولیه کوهپیمایی و احترام به طبیعت آموزش داده شد.

کلیه گروههای از سراسر استان ، ساعت۱۶:۳۰ در کمپ رصدی گنبد نمکی حضور یافتند. در اولین بخش همزمان با اسقرار و کمپینگ، شرکت کنندگان به رصد خورشید و لکه های زیبای آن پرداختند. با نزدیک شدن به لحظات غروب خورشید کارگاه به صورت رسمی با معرفی تلسکوپ ها و انواع مقرهای آنها آغاز شد که با پدیدار شدن صور فلکی آموزش نگاره های آسمان پاییز با پرسش و پاسخ های علمی همراه شد. پس از صرف شام کار با دو ابزار ساده و پرکاربرد نجومی، زاویه یاب و خط کش نجومی که در دوره قبل ساخت آنها آموزش داده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
با طلوع خورشید و پدیدار شدن گنید زیبای نمک از دل شب، برنامه کوهپیمایی به مقصد غارهای نمکی آغاز شد. در این بخش اصول کوهپیمایی و ورود به کوه مرور شد و شرکت کنندگان با جغرافیا و زمین شناسی منطقه آشنا گشتند. پس از یک سفر چهار ساعته ی هیجان انگیز و بازدید از زیبایی های این کوه بی نظیر کلیه گروه ها به مناطق خود روانه شدند.
مجری برنامه: رصدخانه دانش آموزی مهر اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، انجمن نجوم بوشهر

Tags: , ,

You May Also Like

زمان بندی دوره های آموزشی نجوم-محیط زیست معلمان استان بوشهر
مرحله ی دوم دوره ی آموزشی نجوم- محیط زیست

Author

Must Read

فهرست